بررسی مقایسه‌ای ارزش های دینی در سینما دهه 60 و80 ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مسئول فرهنگی اجتماعی روابط عمومی صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

چکیده

محققین درصدد آن هستند که دراین پژوهشبه بررسی مقایسه ای ارزش های دینی درسینمای دهه 60 ایران(توبه نصوح- سفیر- پروازدرشب- دیده بان- هامون)ودر سینمای دهه 80 ایران(فیلم ­های اینجا چراغی روشن است- قدمگاه-بیدمجنون- ملک سلیمان- طلا ومس) که با هدف کشف و شناخت مقوله های دینی موجود در این فیلم ها صورت گرفته است،برای دست یابی به این هدف تمامی صحنه ها وسکانس های دینی این فیلم هامورد تحلیل قرار گرفت.روش تحلیل محتوای کمی است وابزار اندازه­گیری آن پرسشنامه معکوس بوده است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جداول و نمودارهای فراوانی استفاده گردید. نتایج آماری این پژوهش نشان داد،در مجموع 223 بار 12 مقوله دینی موردنظر محقق در این ده فیلم برگزیده استفاده شده است که سهم دهه­ی شصت، 116 بار و سهم دهه هشتاد، 107 بار است. مقوله عبادت با 55 با بسامد(30 بار در فیلم های دهه شصت و25 باردر فیلم های دهه هشتاد) بالایی را به خود اختصاص داده است که می توان گفت که در سینمای دینی عبادت مهمترین نشانه معرفی یک دین و مذهب است وفیلمسازان این دو دهه به این نکته توجه ویژه ای داشتند. مقوله حج با یکبار تکرار فقط در دهه 80 کمترین بسامد را در بین مقوله ها داشته است.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of religious values in iran’s 60s and 80s cinema

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Azari 1
  • Mohammad Hajhosseini 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Social Responsibility Public Relations Oil Industry Pension Fund (OIPF)
چکیده [English]

The researchers sought to conduct a comparative study on religious values ​​in Iranian movies of 80s (Repentance[1], The Ambassador[2], Ascension in the Night[3], The Observer[4], and Hamoon) and 2000s (Here, a Shining Light[5], Ghadamgah, The Willow Tree[6], The Kingdom of Solomon[7],Gold and Copper[8]). The study aimed to discover the religious implications in these films. To this end, all religious scenes of these movies were analyzed by means of several tables and graphs, using reverse questionnaire as the measurement tool. According to the statistical results,the religious implications sought by the researchers were used a total of 223 times (116 times in the movies of 80s and 107 times in the movies of 2000s) in 12 categories in these 10 sample movies. The most frequently used category was prayer with a frequency of 55 (30 times in the movies of 80s and 25 times in the films of 2000s).It can be concluded, therefore, that prayer is the
most important introducing implication of religion in the religious cinema and the filmmakers had paid special attention to this topic in these two decades. Moreover, Hajj was the less frequently used category being used only once in the movies of 2000s.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Value
  • religious cinema
  • Iranian cinema of 80s and 2000s