تأثیر برنامه های سیما بر مشارکت مردم در راهپیمایی های سراسری (مورد مطالعه: راهپیمایی 22بهمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی. (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر برنامه­های صداوسیما در همراه سازی مردم در راهپیمایی­های سراسری ازجمله راهپیمایی 22 بهمن است.تلویزیون جمهوری اسلامی هر سال و در آستانه راهپیمایی­های 22 بهمن برنامه­های خبری و مناستبی تولید و پخش می کند تا مخاطب را برای مشارکت در این مراسم همراه کند. اکنون تغییرات جدید در شرایط و نیز فضای رسانه ­ی کشور ضرورت توجه به این موضوع و شناخت اثرات دگرگونی­ها را بر عملکرد تلویزیون بیشتر کرده است. خلاء مطالعات علمی در این باره سبب تداوم برخی رویه­های سنتی تلویزیونی شده است. مطالعه علمی این موضوع نیز می تواند سبب شناخت بهتر و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد رسانه در این مناسبت ها بشود. پرسش اصلی پژوهش این است که "برنامه­های تلویزیون چه تأثیری در همراه سازی مشارکت­کنندگان در راهپیمایی 22بهمن داشته است ؟" فرضیه مقاله نیز این است که" به نظر می رسد تأثیر برنامه­های تلویزیون با توجه به تغییرات وضعیت جامعه و نیز ورود رقیبان رسانه­ای جدید، کامل نیست و بلکه موردی و موضوعی بر مشارکت کنندگان اثر داشته است". پژوهش به دو روش اسنادی (برای داده های نظری) و پیماش (برای داده­های میدانی و با تکتیک پرسشنامه) انجام شده است. داده­ها نیز با نرم افزار spss  پردازش شده­اند. کم توجهی به تولید پیام متناسب با ویژگی­های مخاطبان، افزایش تأثیر رسانه های اجتماعی در مقایسه با رسانه ملی، ضعف حرفه­ای گرایی در بکارگیری مولفه­های محتوایی و بصری پیام و نیز کاهش مخاطبان جوان برنامه­های مناسبی 22 بهمن از جمله مهم­ترین یافته­های پژوهش­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TV and national marches The impact of TV programs on people's participation in national marches (Case study of IRAN 22 Bahman Marche)

نویسندگان [English]

  • Mohammad babaei 1
  • malek mohammad Mehrali 2
1 assistant professor, department of political sciences, kharazmy University
2 Masters in social relation science, Azad university, Tehran
چکیده [English]

The impact of audio and video programs on the mobilization of people in various socio-political areas in Iran has been less studied scientifically. Every year and on the eve of the March 22 Baman rallies The Iran,s  television program is being produced and broadcast to bring the audience to participate in the ceremony. Meanwile the  fact that new changes in the conditions and media environment of the country seems it is necessary to pay attention to this issue and to recognize the effects of changes on TV performance. It seems that the lack of serious scientific studies on this issue has led to the continuation of te same traditional media practices, especially television. A scholarly study of this, can also help to better understand and provide solutions to improve media performance on these occasions. Hence, the main question of the study is, "How did the TV shows affect the attendance of the participants in the 22 Bahman march?" The hypothesis to be tested will be "the impact of television programs seems to be not complete due to changes in the conditions of the community and the rol of new media rivals, but also has a bearing on the contributors." The research was carried out in two methods : documentary  (for theoretical data) and the survey (to collecting field data and questionnaire). Data is also processed by the SPSS software. The lack of attention of Produces to producing messages tailored to the characteristics of the audience, the increased impact of social media messages on participants in the march compared to the main stream media, the lack of professionalism in applying necessary content and visual components, and the decrease of young audiences of tv propaganda in 22 Bahman are some of the most important findings of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • TV Programs
  • political participation
  • March 22
  • political propaganda