تاثیر رسانه‌ها در سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رسانه را به دلیل ویژگی­ های خاصش، باید مفهوم و ابزاری تأثیرگذار در حوزه­ های مختلف دانست. سیاست  خارجی را می توان از جمله حوزه هایی دانست که ارتباط و تعاملی تنگاتنگ با رسانه دارد. اینک با انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد افرایش این تاثیر و فزونی هرچه بیشتر نقش رسانه‌ها در حوزه های مختلف و به ویژه سیاست خارجی و تأمین اهداف و منافع ملی می باشیم. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تآثیر و نقش رسانه‌ها در سیاست خارجی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of media on foreign policy

نویسنده [English]

  • Hamid Hakim
Assistant Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Iran
چکیده [English]

Due to its specific characteristics, the media should be considered as an effective tool in various fields. Foreign policy can be considered as one of the areas where communications and interactions are closely related to the media. Nowadays, the information and communication revolution has caused this impact to increase as well as increasing the role of the media in various areas, especially foreign policy, and national goals and interests. Therefore, considering the importance of the issue, this study examines the role of media in foreign policy as well as its impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Foreign Policy
  • communication
  • Iran