چارچوب‌بندی فناورانه اخبار آنلاین (مطالعۀ مقایسه‌ای پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام دروبسایتهای پرس‌تیوی و سیانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما_ رئیس شبکه ایران کالا

2 کارشناس ارشد ارتباطات_ روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون

چکیده

هدف: با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اهمیت ارائۀ اخبار به صورت آنلاین و مطابق با سلایق مخاطب امروزی، چارچوب­های ساختاری و فناورانه نقش مهمی در ارائۀ اطلاعات بیشتر به مخاطب در کمترین زمان و فضای محدود وبسایت­های خبری پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر شناخت از نحوۀ استفاده چندرسانه­ای­ها به عنوان چارچوب­های فناورانه در ارائۀ اخبار وبسایت­های خبری است. برای این امر دو وبسایت خبری پرس­تی­وی و سی­ان­ان برای پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته­اند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل تمام اخبار منتشر شده از تاریخ اعلام خروج آمریکا از برجام به فاصله 20 روز است. یافته­ها: وبسایت پرس­تی­وی از عکس به عنوان اولویت چندرسانه­ای (به میزان 78.7 درصد) در حالی که وبسایت سی­ان­ان از ویدئو (به میزان 90.1 درصد) بهره برده است . طول ویدئوهای با اولویت نیز در وبسایت سی­ان­ان به میزان 42.9 درصد به صورت کوتاه و مطابق با بازدید سریع مخاطب امروزی از محتوای وبسایت­ها استفاده شده است. در وبسایت پرس­تی­وی همه ویدئوها با کلیک مخاطب پخش قابلیت پخش داشتند، این در حالی است که در وبسایت سی­ان­ان 74.7 درصد از ویدئوهای با اولویت به صورت پخش خودکار بوده است. نتیجه­گیری: وبسایت سی­ان­ان از ظرفیت­ همگرایی چندرسانه­ای­ها برای دادن اطلاعات حداکثری به مخاطب در فضای محدود وبسایت بیشتر استفاده کرده است. چارچوب‌بندی فناورانه اخبار در وبسایت های پرس تی وی و سی ان ان با بهره‌گیری از چندرسانه‌ای‌ها به صورت متفاوت انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Framing of Online News

نویسندگان [English]

  • ardeshir zabolizadeh 1
  • ahmad shirzadian 2
1 associated professor at IRIB University_ Head of IRAN KALA TV Channel
2 M.A of Communications_ TV Journalism
چکیده [English]

With increasing advances in technology and the importance of delivering news online, also in line with today’s audience preferences, structural and technological frames have played an importance role in providing more information to the audience in the least time and limited space of news websites. The purpose of this study is to know how multimedia are used as technological frames in news websites. For this, two Press TV and CNN websites have been compared for news coverage of U.S Withdrawal from JCPOA. Method: in this study, a quantitative content analysis method has been used. The statistical community comprises all the news published from the date of the American withdrawal from JCPOA to 20 days. Findings: Press TV website has used photo as multimedia preference (78.8 percent) while CNN website has benefited from video (by 90.1 percent). The length of the videos being prioritized on the first page of CNN website was by 42.9 percent at short length and accordance with today’s audience fast and scanning view of the website. On Press TV website all the videos needed to be played by a click while on CNN website 74.7 percent of the videos played automatically. Conclusion: CNN’s website uses the convergence capacity of multimedia to give maximum information to the audience in the limited space of the website. Technological framing of news on Press TV and CNN websites is done by using multimedia differently.