نظریه های معطوف به هنر، مقدمه شناخت آثار هنری به مثابه رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

چکیده

هنرمند با اشتغال به حرفه هنری،آثار هنری را خلق می کند. محصولاتی که می توان آنها را به مثابه رسانه شناسایی نمود. رسانه هایی متفاوت از مطبوعات کاغذی و مجازی و رادیو و تلویزیون از منظر نوع مخاطب و میزان مشارکت و انفعال آنها، که امروزه بسیار گویاتر و تاثیرگذارتر از رسانه های سنتی و دوشادوش دیگر رسانه های نوین هستند. اما آثار هنری را باید شناخت. امری که به دو دلیل، بسیار سخت است: یکی، نظریه های متعدد و متفاوت معطوف به عالم هنر و آثار آن، و دیگری، تعاریف و تفاسیر متنوع و حتی متضاد آثار هنری؛که اشراف به این حوزه و نهایتا تدوین چارچوب های حقوقی برای این عرصه را پیچیده نموده و در نوشته حاضر، سعی شده تا با تبیین نظریه های عمده مربوط به هنرکه سرآخر، به آثار هنری معطوف می شود؛ مسیر منتهی به تعریف و فهم بهتر آثار هنری، تسهیل و تسطیح شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories Related to Art, an Introduction to Identify Art as Media

نویسنده [English]

  • Vahid Agah
Asistant Professor of Publicl law at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

An artist through doing artistic activities creates artworks. The product that can be identified as media. Artworks is Different media  from newspapers, radio  and television which are popular for the audiences and also are active, and moreover, these media, nowadays, are more effective and communicative in comparing with traditional medias and are working side by side with modern medias. Yet, the artworks must be identified.  This matter is really difficult due to two reasons: first, there are several different theories related to the art world and artwork; second, there are several different interpretations and descriptions related to artwork which are sometimes in contradiction with each other. That is why it is difficult to cover this field and finally to conduct a legal framework for this field. This study by explaining several theories related to the art which finally lead to the artwork, tries to facilitate and clear the way leading to the explanations and understandings of artwork.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theories of Art
  • Art for Art
  • Propaganda Art
  • Realism