همگرایی رادیو و رسانه های نوین؛ مورد پژوهی صداوسیمای ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 مدرس گروه رادیو دانشگاه صداوسیما

چکیده

رادیو رسانه ای دیرینه است که توانسته ضمن حفظ خود در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان، به تعامل با رسانه های نوین بپردازد. در این مقاله با تمرکز بر نظریه همگرایی رسانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی اسنادی و مورد پژوهی، به مطالعه اقدامات صورت گرفته برای همگرایی رادیو و رسانه های نوین در سازمان صداوسیما پرداخته شده که تولید و پخش تعاملی مفهومی اساسی در آن است. در بخش یافته های پژوهش در یک تقسیم بندی کلان کارکردهای رسانه های نوین در دو بخش فرآیند تولید رادیویی و فرآیند پخش- توزیع هدفمند محتوای رادیویی، مورد مطالعه قرار گرفته است. وجه برجسته و مزیت نسبی رسانه های نوین تبدیل مخاطب به کاربر و مشارکت وی در تولید محتواست، آنچه در نتیجه گیری از پژوهش حاضر حائز اهمیت است آنکه در برنامه ریزی همگرایی رادیو و رسانه های نوین در ایران (که همراه با مدل شماتیک ارائه شده است) تاکید بیشتر بر استفاده از رسانه های نوین به عنوان ابزاری برای پخش و توزیع هدفمند صورت گرفته و بر تولید تعاملی محتوا کمتر تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence of radio and new media: The case study of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Shamsaeineia 1
  • masumeh esmailnejad 2
1 Masters Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
2 Radio departement. IRIB University. Assistant Professor
چکیده [English]

Radio is a long-standing media that has been able to interact with new media while retaining itself in the audience's media consumption basket. In this paper, focusing on the theory of media convergence and using the combination of documentary research and case studies, we study the measures taken for the convergence of radio and the new media in the IRIB that interactive production and distribution is core concept in it. In the research findings section, a large division of the functions of new media into two parts of the process of radio production and the process of broadcasting-targeted distribution of radio content has been studied. The prominent aspect and relative advantage of the new media is the transformation of the audience into the user and his participation in the production of content, which is important in the conclusion of the current research that is in the planning of the convergence of radio and modern media in Iran (which is presented with a schematic model) More emphasis has been put on the use of modern media as a means of targeted distribution, and less emphasis on interactive content production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence of radio
  • New media
  • TV
  • IRI