جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه و استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه تبلیغات حضوری چشمگیر در عرصه اطلاع رسانی دارد و بخش اصلی و مهم کار رسانه و یکی از منابع با اهمیت اقتصاد رسانه محسوب می‌شود. شرکتهای تجاری با این فرض به سرمایه گذاری در تبلیغات می پردازند که فروش را افزایش می دهد و رسانه ها هم بخاطر رشد اقتصادی خود تبلیغات می پذیرد. با توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی موفقیت در تبلیغات،میزان تاثیر کالای تبلیغ شده روی مخاطب هدف است در نتیجه در برابر خنثی ویا بی اثر کردن این تاثیر نباید مانعی قرار گیرد. اگر در تبلیغات اصول اخلاقی در نظر گرفته نشود ممکن اعتبار رسانه ها و کالا ها بین مردم از بین ببرد. در واقع، می توانیم بگوییم که اخلاق برای تبلیغات لازم است و بدون رعایت اخلاق حرفه ای نه تنها مسولیت اجتماعی است بلکه برای جلب اعتماد مردم ، بازاریابی و پیدا کردن خریدار برای کالا ها و خدمات مهم است که باید در نظر گرفته شود.
محور اصلی این پژوهش، ارزش ها و اصول اخلاقی در تبلیغات است. این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ای به انجام رسیده است و تلاش شده تا به این سئوال اصلی پاسخ دهد که  جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات کجاست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Ethics in Advertisement

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Kia 1
  • Abdolmannan Sapi 2
1 Professor, Department of Journalism Faculty of Communications, Allameh Tabataba’i, University, Tehran
2 Masters communications from the Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Nowadays, advertisement is widely present in the area of information communication and constitutes an important part of the works related to the media and is actually considered a vital resource for the economy of the media. Business companies embark on huge investments on advertisement so that they can increase their sales and the media accept their offers for their own economic benefit. Since one of the main reasons for being successful in advertisement is the degree of impact of the advertised goods on its target audience, so there should be no obstacle in the way of making this effect inefficient. If in advertisement the ethical points are not taken into account, there is a possibility that the credibility of the media and the goods be destroyed among the people.
If we take a close look on history we find out that the superpowers have been keeping themselves in the power because of only three reasons: 1- advertisement, 2- military weapons, 3- information.
Doubtlessly, from these three reasons, advertisement has been the most important one in the course of history.
Indeed, we can say that ethics has been crucial for advertisement and without professional ethics which is definitely a social responsibility, it is also necessary for getting the people’s trust, finding customers for the goods and marketing reasons. All of these points should be considered when dealing with ethics when advertising.
The pivotal concern of this study is the values and ethical principles in advertisement. This
 Study has been conducted according to a library method and there has been an attempt to view the problem from different angels

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertisement
  • Ethics
  • Professional Ethics
  • Damage