شیوه ها و تکنیک های جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم امین

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نسل کنونی از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها آشنا شده، رشد می‌کند و بخش عظیمی از اطلاعات، الگوهای رفتاری و ارزش‌های خود را از آنها دریافت می  کند. رسانه می‎تواند به صورت مستقیم تمامی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، با توجه به کاربرد و نقش رسانه هاى گروهى، یکی از انواع بسیار مطرح تبلیغات، تبلیغات تجاری (بازرگانی) است که برمبناى پروسه جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی با آگاهی دادن به مخاطبان ضمن یاری رساندن به آنان در تصمیم به خرید و مصرف کالاهاى تبلیغاتى باعث ایجاد رقابت سالم بین تبلیغ کنندگان شده و چرخش اقتصادی را تسهیل می سازد. امروزه تبلیغات تجاری کوشش تعمّدی و حساب شدة مدیریت تبلیغ کنندگان است که بمنظور شکل دادن به دریافت پیام، دستکاری ادراک و همسوئى رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر تبلیغ کنندگان صورت می گیرد. از اینرو در پروسه جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تبلیغات تجاری و بازرگانی یکی از پنج عامل اساسی در ارتباطات است که بوسیلة آن پیام های دیدنی و شنیدنی به اطلاع مخاطبان رسانیده می شود تا بوسیلة نفوذ در رفتار مخاطبان، آنان را وادار به خرید و مصرف نموده، تمایل و علاقة آنان را نسبت به تبلیغ کنندگان جلب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods and techniques for attracting audiences to social networking commercials

نویسندگان [English]

  • Reza Ghaniloo 1
  • Samad Mir 2
  • Omid Mir 3
1 Assistan Professor Amin University
2 Masters communications from the Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabataba’i University
3 Researcher and social affairs researcher in the Middle East region (MA in Political Science Regional Studies in the Middle East and North Africa Faculty of Political Science, University of Tehran)
چکیده [English]

The current generation has grown up and growing from the beginning of its life with the media and receives a huge amount of information, behavioral patterns and values ​​from them. Media can directly affect the entire community, considering the use and role of the mass media, is one of the most prominent types of advertising, commercial advertising, based on the process of attracting audiences to commercial advertising by the media. Social networks, by informing the audience while helping them decide on buying and using advertising products, will create a healthy competition between advertisers and facilitate economic turnaround.Today, advertising is a deliberate and accountable campaign of advertiser management designed to shape the message, manipulate the perception and match the behavior of the target audience with the intention of the advertiser. Hence, in the process of attracting audiences in commercial advertising by the media and social networks, commercial and commercial advertising is one of the five most important factors in communication, through which audiences are informed by audience, to influence audience behavior. , Forcing them to buy and use, attract their interest and interest towards the advertisers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • commercials . practices and techniques . advertisers . goods and services