جاز ژورنالیسم؛ بررسی ابعاد شکل گیری و تبیینی بر مولفه ها و آثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جاز ژورنالیسم به عنوان رسانه اصلی دوران جاز در دهه 1920، به ویژه در ایالات متحده آمریکا و به طور خاص در شهر نیویورک، پدیدار شده است و علاوه بر این که خود از بستر فرهنگی آن دوران تاثیر پذیرفته، آثار گسترده و زیادی را نیز بر نسل های بعدی رسانه های مکتوب و مطبوعات نیز برجای گذاشته است، این مقاله درصدد بر آمده تا ضمن بررسی ابعاد و وجوه آن با بازخوانی نسبت به تجربیات رسانه ای گذشته ابعاد جدید را از این روزنامه نگاری بکاود.
این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه­ای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. نتایج یافته­ها نشان می­دهد که استفاده چشمگیر از تصاویر و روایت­های بصری در مطبوعات آن زمان، ضمن این که به گسترش فزاینده روزنامه­نگاری تابلوئید کمک کرده، باعث ترویج «غیریت سازی» در رسانه های چاپی نیز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jazz journalism; examining the dimensions of formation and explaining the components and effects

نویسندگان [English]

  • Abbas Assadi 1
  • Mojtaba Samadi 2
1 Associate Professor, Department of Journalism Faculty of Communications, Allameh Tabataba’i, University, Tehran
2 PhD Candidate in Communication Sciences, Allameh Tabataba’i, University, Tehran
چکیده [English]

The Jazz journalism as the main media in the Jazz period of the 1920s was emerged in the United States of America, especially in the New York city. It has been influenced by the cultural context of that era and has left many and widespread affections on the next generations of the press and print media.  This paper tries to explore new dimensions of this journalism by examining these dimensions and aspects of the attention to the views and approach of retrieving last media experiences.
In this paper, which has been conducted based on the documentary and library research method, there are references to issues such as growth and enhancement of images and visual narratives, the help and promotion of tabloid journalism, the provision of “another” in the print media and creation of Jazz metaphor in the media. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jazz Journalism
  • Tabloid Journalism
  • sensationalism
  • objectivism
  • Composography