شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از لحظه‌ای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می‌کند تا زمانی که حکم قطعی به مرحله اجرا در می‌آید، دادگاه تصمیمات و اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات بیان‌گر اراده‌ی دادرس دادگاه می‌باشد و نهایتاً منجر به صدور رای می‌گردد. دادگاه‌ها‌ همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند و بعضی اوامر نیز از آنها‌ صادر می‌شود که جنبه اداری دارند. تصمیمات قضایی و اداری به رغم شباهت های فراوانی که بیشتر در حوزه ی اصول حقوق بشری و قواعد دادرسی هستند، دارا می باشند دارای تفاوت هایی می باشند که مهم ترین تفاوت آنها در ماهیت تصمیماتشان می باشد. تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات ماهیتی دوگانه دارد؛ یک نوع از تصمیماتش اداری و نوع دیگر شبه قضایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similarities and differences between judicial decisions and administrative decisions looking at Press Supervisory Board decisions

نویسندگان [English]

  • Abbas Asadi 1
  • Mohadeseh Allahyari 2
1 A
2 A
چکیده [English]

From the moment that Complainant would present his demand to the court until a final judgment is implemented,  court makes decisions and do some actions about the case. These decisions reflect the will of the court magistrate and ultimately cause a pronouncement. Courts are always a source of judicial decisions but some of them also issue orders that are purely administrative. Despite the many similarities in the field of human rights principles and rules of procedure in judicial and administrative decisions, there are some between them that the most important difference is the nature of their decisions. The Press Supervisory Board's decisions have dual nature; A type of administrative decisions and the other is quasi-judicial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative decision
  • Judicial decision
  • verdict
  • Court
  • Press
  • The Press Supervisory Board