آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله سعی دارد با شناسایی آسیب ها و موانع اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیج از نگاه معاونین و مدیران روابط عمومی بسیج کشور و ریشه یابی علل پیدایش آن‌ها، به منظور بر طرف نمودن این موانع، گامی اندک برای ارتقاء این جایگاه حساس و مهم بردارد؛ بنابراین، ضمن مروری بر مفهوم‌های روابط عمومی و بسیج اعم از: نگرش ها، وظایف و نظریه‌های مربوطه اطلاعات به دست آمده مورد مداقه و تجزیه و تحلیل قرارداده است.
با توجه به محدود بودن جامعه‌ی آماری، کل جامعه ی آماری شامل 34 نفر ازمعاونین و مدیران فعلی و قبلی روابط عمومی مراکز استانی بسیج درسراسر کشور مورد تمام شماری قرارگرفته و با تکنیک پرسش‌نامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و ضمن طبقه بندی و مقوله بندی آن ازطریق نرم افزار spss   پردازش شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
ازیافته های این پژوهش می‌توان به این موارداشاره نمود: هرچند مدیران ارشد به توانایی روابط عمومی باوردارند؛ ولیکن تسهیلات آموزشی لازم و کافی را دراختیار آنان قرار نمی هند؛ بنابراین، عدم کفایت اعتبارات مالی، عدم وجود نیروی انسانی(اعم ازکمی و کیفی) ازموانع به شمار می رود؛ هم چنین، «الگوی دو سویه همسنگ» ازمیان سایر الگوهای روابط عمومی، به عنوان متناسب ترین الگوی روابط عمومی های بسیج معرفی شده است که در آن ارتباطات مشارکت آمیز مبتنی بر اخلاق و تفاهم، نقش مساوی را به سازمان و مخاطب داده و مخاطب نیز فعال و سر سخت تلقی می شود. بی شک روابط عمومی های بسیج با تبعیت از این الگو، ضمن حفظ پویایی و ارتقاء خود، توفیقات­شان در جلب و جذب افکار عمومی به بسیج نیز توسعه­ی چشم­گیری خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ahmadi 1
  • Abolfazl Ahmadi 2
  • Seiedreza N 3
1 A
2 A
3 A