پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حقوق ارتباطات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

در کمتر از یک دهه، اینترنت در اروپا از محیطی تقریباً بی قید و بند به محیطی تبدیل شد که در آن فیلترینگ در بسیاری از کشورها، به ویژه در سطح اتحادیه اروپا (EU)، هنجار است و نه استثناء. در مقایسه با بسیاری از کشورها در مناطق دیگر که محتوای اینترنت را مسدود می نمایند، ظهور فیلترینگ در اروپا به دلیل جدایی آن از سنت قوی فرآیندهای دموکراتیک و تعهد به آزادی بیان، قابل توجه است.
فیلترینگ در شکل های مختلف انجام می شود، از جمله دستور دولت مبنی بر حذف محتوای غیر قانونی در وب سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شود، مسدود کردن محتوای غیر قانونی که در خارج از کشور میزبانی می شوند، و فیلتر کردن نتایج توسط موتور جستجو مربوط به محتوای غیرقانونی. مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان که درگیر فیلترینگ اینترنت هستند، تفاوت بین فیلترینگ داوطلبانه و الزامی دولت تا حدودی در اروپا مبهم و نامشخص است. در بسیاری از موارد فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی[1]، موتورهای جستجو و تامین کنندگان محتوا در اروپا، به صورت "داوطلبانه" با این درک ضمنی انجام شده که همکاری با مقامات دولتی، از مقررات گذاری بیشتر برای فیلترینگ جلوگیری می نماید.
دامنه محتوای غیرقانونی که در اروپا فیلتر می شود، تا حد زیادی محدود به پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مواردی است که به ترویج نفرت و تروریسم می پردازد؛ هر چند اخیرا پیشنهادات و بازنگری هایی در قوانین برخی کشورها انجام شده که با فیلترینگ اینترنت در سایر حوزه ها مانند کپی رایت و قمار مواجه هستند. فیلترینگ همچنین در مورد تهمت و افترا نیز صورت می گیرد؛ این عمل با انتقاداتی مواجه شده است؛ به خصوص در انگلستان برای محدود کردن رفتارهای آنلاین قانونی و ترویج بیش از حد رفتارهای تهاجمی و سیاست خرابکاری، که در آن شرکت های مربوطه بلافاصله محتوای مورد نظر را از ترس اقدام قانونی حذف می نمایند.
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در اروپا به طور کلی هیچ الزام و تعهدی برای نظارت بر استفاده از اینترنت ندارند و از مسئولیت در مقابل محتوای غیر قانونی در سطح  اتحادیه اروپا  معاف هستند؛ اما هنگامی که متوجه چنین محتوایی می شوند باید آن را فیلتر کنند. بنابراین درجه فیلترینگ در کشورهای عضو بستگی به تلاش های دولت، پلیس، گروه های حامی، و عموم مردم در شناسایی و گزارش محتوای غیرقانونی دارد.
در طول دهه گذشته تلاش هایی برای ایجاد مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات مشترک در سطح اتحادیه اروپا برای مقررات گذاری اینترنت صورت گرفته است. این اقدامات به عنوان یک ضرورت برای ترویج رقابت و تجارت منطقه ای، مقابله با جرایم اینترنتی و تروریسم، و به عنوان یک برنامه محمل برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه در میان ملت ها دیده می شود. پیشرفت های قابل توجهی در مقررات گذاری در سطح اتحادیه اروپا -هر چند نه به طور مستقیم در حوزه فیلترینگ- شامل تعریف مسئولیت شرکت های ارائه دهنده خدمات نسبت به محتوای غیر قانونی و تعهدات آنها نسبت به حفظ داده ها صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet Filtering in Europe

نویسندگان [English]

  • Hamed Babazadeh Moghadam 1
  • Ammar Eslamkhah 2
1 MA in Communication Law, Allameh Tabatabee Univeristy. Tehran. Iran
2 A
چکیده [English]

In less than a decade, the Internet in Europe has
evolved from a virtually unfettered environment to
one in which filtering in most countries, particularly
within the European Union (EU), is the norm
rather than the exception. Compared with many
of the countries in other regions that block
Internet content, the rise of filtering in Europe is
notable because of its departure from a strong
tradition of democratic processes and a commitment
to free expression. Filtering takes place in a
variety of forms, including the state-ordered takedown
of illegal content on domestically hosted
Web sites, the blocking of illegal content hosted
abroad, and the filtering of results by search
engines pertaining to illegal content. As in most
countries around the world that engage in filtering,
the distinction between voluntary and statemandated
filtering is somewhat blurred in
Europe. In many instances filtering by Internet
service providers (ISPs), search engines, and
content providers in Europe is termed “voluntary”
but is carried out with the implicit understanding
that cooperation with state authorities will prevent
further legislation on the matter.
The scope of illegal content that is filtered in
Europe largely is limited to child pornography,
racism, and material that promotes hatred and
terrorism, although more recently there have
been proposals and revisions of laws in some
countries that deal with filtering in other areas
such as copyright and gambling. Filtering also
takes place on account of defamation laws; this
practice has been criticized, particularly
in the UK, for curtailing lawful online behavior
and promoting an overly aggressive notice-andtakedown
policy, where ISPs comply by removing
content immediately for fear of legal action. ISPs
in Europe do not have any general obligation to
monitor Internet use and are protected from liability
for illegal content by regulations at the
European Union (EU) level, but must filter such
content once it is brought to their notice.
Therefore the degree of filtering in member states
depends on the efforts of governments, police,
advocacy groups, and the general public in identifying
and reporting illegal content.