دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل قانون جرایم رایانه‌ای در بستر جرم شناسی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

امین امیریان؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


2. تحلیل نشانه شناختی ارزش های دینی در آگهی های تجاری شبکه یک سیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

جواد صادقی جعفری؛ رامتین شهبازی؛ آدینه ادیب


4. راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ مهدی آقامحمدی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ فرشته مرادی؛ محمدعلی ورمزیار


5. کارایی و چالش های شبکه های اجتماعی موبایل محور؛ دربازسازی معنایی فضای رسانه های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

ناهید سعادت سیرت


6. شبکه‌های اجتماعی جدید و تعاملات نسلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

نرجس عباداتی؛ لیلا عباداتی


7. بررسی ابزار دیجیتال مارکتینگ در بهبود کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

علی ایران عقیده


8. بازتاب شخصیت کودک متفکر و اجتماعی در فیلم درد و افتخار ساخته ی پدرو آلمادوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

لیلا کسایی؛ غلامرضا آذری؛ مهگان فرهنگ خاقانپور


9. جایگاه سواد رسانه در نظام آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

فریده میزبانی


10. مهارت عذرخواهی - ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حامد بابازاده مقدم