دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای ایرانی در سبک زندگی ایرانیان از نگاه دانشجویان رسانه و مطالعات فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

علی اصغر کیا؛ مریم خلجی