تعداد مقالات: 192

2. بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی جهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 10-27

محمدرضا رسولی؛ آزاده غفوریان تبریزی


4. نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 11-58

هادی خانیکی؛ علی اصغر کیاء؛ صمد میر


6. عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری خبرگزاری ایرنا

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 36-59

محمدرضا رسولی؛ زهرا هجینی نژاد


7. خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 59-78

فائزه واحد؛ آمنه صرّامی؛ فاطمه اقدسی


8. آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 59-95

اسماعیل احمدی؛ ابوالفضل احمدی؛ سیدرضا نقیب السادات


9. نقدی برروش نشانه شناسی وتحلیل روایت «رولان بارت»

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 44-65

امیدعلی مسعودی


10. نقش مطبوعات ادبی در ترویج وطن دوستی (باتاکید بر قیصرنامه ادیب پیشاوری)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 60-74

آسیه ذبیح تیا عمران؛ علی نجفی


11. بازخوانی شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 79-108

رحمان سعیدی


15. تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 109-140

سعیدة السادات گرامیان؛ زینت السادات مطهری


16. میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 129-153

مسعود محبوبی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


17. بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 84-108

حسن صادقیان کمارعلیا


18. شیوه ها و تکنیک های جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی شبکه های اجتماعی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 104-136

رضا غنی لو؛ صمد میر؛ امید میر


20. بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 153-187

مهدی شریفی؛ علی اصغر منتظری


21. تلویزیون و بزهکاری اطفال

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 109-136

امیر بی پروا؛ سیدمحمدرضا ولیعهدی


22. جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 137-155

علی اصغر کیا؛ عبدالمنان ساپی


23. جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصایح سعدی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 159-206

علی نجفی


25. پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 138-156

حامد بابازاده مقدم؛ عمار اسلامخواه