کلیدواژه‌ها = " بحران"
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 11-60

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ مهدی آقامحمدی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ فرشته مرادی؛ محمدعلی ورمزیار