کلیدواژه‌ها = ارتباطات اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه ارتباطات میان فردی از دیدگاه سعدی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 311-334

علی نجفی؛ علیرضا آتش زر


2. معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 185-204

خلعتبری لیماکی حسام الدین؛ مجید بیگی