کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 123-162

سیدرضا نقیب السادات؛ انسیه فرهمندزاد


2. نحوه بازتاب دین داری در سریال های دینی تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال مدینه۱۳۹۳)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 189-206

علی اصغر کیا؛ . حسین پور؛ فاطمه پوربصیر


5. مطالعه معیارهای حرفه‌ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دنا آسیب شناسی و ارائه راهکار

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 127-164

علی اصغر سلیمانیان؛ جمال الدین اکبرزاده جهرمی