نویسنده = سیدابراهیم سرپرست سادات
تعداد مقالات: 1
1. نشانه های معرفتی و جامعه شناختیِ جدایی نادر از سیمین

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 141-160

پرویز امینی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات