نویسنده = سعیدة السادات گرامیان
تعداد مقالات: 1
1. تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 109-140

سعیدة السادات گرامیان؛ زینت السادات مطهری