نویسنده = سیدرضا نقیب السادات
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 123-162

سیدرضا نقیب السادات؛ انسیه فرهمندزاد


4. شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 101-126

سیدرضا نقیب السادات؛ محبوبه ظریفیان یگانه


6. آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 59-95

اسماعیل احمدی؛ ابوالفضل احمدی؛ سیدرضا نقیب السادات